קורס מדריכי ירי, 186 שעות בהנחיית המשרד לביטחון פנים, אגף כלי ירייה.

קורס  מדריכי ירי ולחימה במכללת קורפוס, הוא אחד מקורסי הדגל של מכללת קורפוס. הקורס מכין ומכשיר את החניך להיות מדריך ירי ולחימה במדינת ישראל. הקורס מועבר על ידי "מדריך ירי בכיר"  בעל ניסיון של 44 שנות פעילות מבצעית והדרכה. במכללת קורפוס תפיסת האבטחה מבוססת על מתודולוגיה מנצחת שפותחה במכללת קורפוס והוכיחה את עצמה ומתבססת על שיטות הימ"מ (היחידה המיוחדת (הלאומית) ללחימה בטרור, ומשיטות לחימה בשדות תעופה ומטוסים מאוייים וכל זאת בצד רמת בטיחות גבוהה ביותר.  

תנאי סף לקבלה בקורס 

*בעלי רישיון מפקח מטווח (מעל שנה). 

*לוחמים/מאבטחים ביחידת ביטחון ממלכתית (בעלי קורס פיקודי, /תפקיד הדרכתי או וותק של 3 שנים.

 *מדריך אקדח בצה"ל וטרם חלפו 3 שנים מיום שחרורו. 

*מאבטח בוגר קורס "בכיר" או קורס תואם על פי תו התקן של חטיבת האבטחה/ מלמ"ב/ שב"כ ובתנאי  ששמר על כשירות במשך שנתיים לפחות טרם הגשת המועמדות.

התקשר אלינו ובדוק את מועמדותך אורך הקורס 186 שעות אימון והכשרה על פי הנחיות המשרד לביטחון פנים.

נושאי האימון לקורס מדריכי ירי (186 שעות - על פי הנחיית אגף כלי ירייה, המשרד לביטחון פנים) :

שיחת פתיחה -(שיחת פתיחה/ הצגת תכנים ויעדים/ תיאום ציפיות/ הצגת כלל משמעת ובטיחות לקורס).

נציג אגף כלי ירייה -יעדי אגף כלי ירייה/ אחריות מדריך הירי/ יעדים ומגמות באגף כלי ירייה. 

חוק ומשפט - חוק כבוד יסוד האדם וחירותו/ הפעלת שיקול דעת/ כוח סביר וכוח מידתי/ חוה"ע סעיפי אחריות פלילית/ עבירות נשק/ פסיקות רלוונטיות של ביהמ"ש העליון/ חוק ותקנות כלי ירייה/ הוראות אגף כלי ירייה במשרד לביטחון פנים,

בטיחות - סיכונים בסביבת העבודה של מדריך הירי/ רגולציה/ חוק ותקנות בטיחות/ כללי התנהגות מדריך הירי והתנהלות למניעת סיכוני הרעלת עופרת ונזקי רעש/ התאמת ביגוד ושימושו בציוד מיגון.

בטיחות בנשק - הוראות בטיחות בשימוש בנשק באימון במטווח/ בשגרה ובתקרית ירי/  אופן נשיאת כלי  הנשק/  פריקה וטעינת סוגי כלי נשק שונים/  מיקום מדריך הירי ביחס לקבוצה המתאמנת/   ניהול  המרחב במישור הבטיחותי/  בטיחות בתרגילים שונים עד לרמת תרגיל הפתעה/ הוראות בטיחות לאימון "יבש" אימון "רטוב".

תחקיר בטיחות - עריכת תחקיר בטיחות/ ניתוח אירועים חריגים בקשר לבטיחות/ כתיבת תחקיר (עובדה/ מסקנה/ לקחים/ משימות).

הכרת כלי ירי -אקדח - הכרה/ תיאור/ תכונות/ מנגנונים/ פירוק והרכבה כולל נשקים ייחודיים/ זיהוי תקלות וכשלים בנשק ובמחסניות/ כשלים ייחודיים לפי סוג הנשק ואופן ביצוע בדיקת תקינות/  ניקוי הנשק/ התאמת חומרי ניקוי/ איכות הסביבה מיגון היורה בעת ניקוי הנשק.

הכרת כלי נשק ארוך  - הכרה/ תיאור ותכונות של רובים נפוצים  + PCC/ מנגנונים (נעילה , הכבדה)/  זיהוי תקלות וכשלים בנשק ובמחסניות - בדיקת תקינות.

בליסטיקה - פנימית/ חיצונית /סופית.

אימון אקדח - חזרה על חומר נלמד הת"ת/  בטיחות/ פירוק והרכבה/ טעינה/ פריקה/ בדיקת תקינות פנימית/ בדיקת תקינות חיצונית/ עקרונות הירי הנכון: עמידה/ אחיזה/  כיוון ו"עבודת הדק" / ירי ביד אחת/ ירי בשתי ידיים/  דריכה מבצעית/ שליפה דריכה וירי/ תרגילי ירי בשילוב פניות (ימין, שמאל, לאחור)/ מצבי ירי: עמידה/ כריעה/ שכיבה/ תפעול מעצורים/  החלפת מחסניות/ ירי מצדי מחסה/ ירי מעל מחסה/ ירי בשילוב תנועה/  מעבר מטרות קרובות / רחוקות/ שינוי גובה/ ירי בתנאי ראות לקויה/  תרגילי תנועה בסיסיים/  תרגילי תנועה מורכבים. 

הכרה והתנסות כלי נשק ייחודיים- צייד/ אוויר/ אחר.

פרק אימון אישי 

מיומנות מדריך הירי / פרק עיוני - מנהיגות וערכים/ עקרונות ההדרכה  והקניית כלים אימוניים/ עמידה מול קהל/ העברת מסר מילולי/  שפת גוף בהדרכה/ תנועה במרחב/ שימוש בכלי המקוו/ שמירת תיעוד מהפקת לקחים באימון/   עקרונות לעריכת מצגת, שימוש בעזרי הדרכה/ אמצעי המחשה וכו'. 

אימון קבוצות ויחידים - קביעת מטרות האימון/ מדדים קביעת סוג האימון/ "מבוא ללמידה"  אימון "השלם" מול למידה בשלבים, 

מתודולוגיה  - חשיבה תוצאתית באימון- הגדרת יעדי האימון/ הגדרת תוצאות מדידות/ הגדרת מטרות/ הכרת ערכים/ התמודדות עם חסמים/ שיטות ודרכי פעולה/ אימון והטמעה/יעד מרכזי ויעד סופי באימון/ ששת  תחומי התוצאה ככלי לעשייה ממוקדת להשגת  תוצאות אפקטיביות. 

הערכת הסיכונים באימון הירי וניהולם - הערכת הסיכונים לכל אורך  ציר האימון/ אופן המימוש/ סבירות ופוטנציאל הנזק/ דרכי מניעה.

הכרת סוגי מטווחים ותפקיד מנהל המטווח כולל ממשק עם מדריך הירי - הכרת תיק מטווח/ היתר פעילות למטווח מהרשות המוסמכת/  בעלי תפקיד במטווח, בטיחות במטווח/ ארגון וניהול מטווח/ אזורי סיכון במטווח/ התנהלות עם קבוצה/ באירועי קיצון/ חריג (שריפה, נפילת טילים וכו')/ ניהול אירוע פליטת כדור במטווח/ כללים להנפקת תחמושת ו"משיכת" כלים  לצורכי אימון ירי / כללי התנהלות בית מסחר צמוד מטווח.

תיק תרגיל - עקרונות לכתיבת תיק תרגיל/ הכרת פורמט לכתיבת תיק תרגיל / מטרת על/ יעדים מדידים,ניהול סיכונים/ הכנות לתרגיל  והוראות בטיחות.

תרגול "יבש" - התרגול ה"יבש"/ התרגול היבש ככלי לאימון והטמעה לקראת אימון "רטוב" - ירי חי.

אימון המדריך - כל חניך בקורס יתרגל העברת אימוןעל פי תיק האימון שהגיש ושאושר בידי המדריך הבכיר וכן אימון נוסף על פי תקנות כלי ירייה (הכשרה) 2018 .

מבחני הסמכה - מבחן תיאורטי מסכם ומבחן מעשי - מבחן שבו חניך מעביר באופן מלא ועצמאי אימון בסיס לפרטי /אירגוני. 


 

למילוי טפסים לקורס מדריכי ירי לחצו כאן

שלחו הודעה עכשיו!