Range supervisors - first challenge on the way to becoming a shooting instructor and combat trainer

קורס מפקחי מטווח – אתגר ראשון  קורס מפקחי מטווח הוא הצעד הראשון לכל המעוניין ברכישת מקצוע מעניין ומלא אתגר בתחום הדרכת הירי ואימון אנשים. הקורס מהווה פתח   צוהר לעולם האימון בנשק ועבודה עם אנשים בכלל. הקורס מקנה מיומנויות ראשוניות בהפעלת כלי נשק, כלים לניהול המטווח בעיקר בהיבטים הבטיחותיים, ובסיס טוב וחשוב למקצוע מדריך ירי ומאמן לחימה. קורס מפקחי מטווח הוא הצעד הראשון בדרך ארוכה, מעניינת ומרתקת שמובילה לתוך עולם עשיר של הדרכה ואימון. כבר בתחילת הדרך נחשף החניך לשלושה מרכיבים הנדרשים בעבודת פיקוח על יורים ואלו הם:

 מקצוענות – הכרת כלי ירייה, הכרת מנגנונים, חוקים ותקנות, סוגי ארגונים, סוגי מטווחים. 

תקשורת –  יכולת לתקשר ולהעביר מידע לציבור המתאמנים, פיתוח אינטליגנציה רגשית, שליטה בקהל, מנהיגות, שימוש בכלי ניהול, חשיבה תוצאתית, יכולת ורבאלית. 

בטיחות – הכרת מגבלות החניך והסכנות הטמונות במפגש "יורה ונשק", בטיחות בכלי נשק, במטווח ובאימון "יבש" / "באימון רטוב", יכולת לאבחן במהירות את "החניך המסוכן". 

מטרתו הראשונה של מפקח המטווח דהיינו, התוצאה המידית והחשובה ביותר שעליו להשיג במהלך האימון ובסופו היא: שאימון הירי עליו הוא מפקח יסתיים ללא נפגעים. לפיכך, מן הראוי -  שהחניך המגיע לקורס מפקחי מטווח, יאמץ לעצמו כלי ניהולי מצוין: חשיבה תוצאתית. ובהתאם, מן הראוי שכל מכללה או בית ספר המכשירים מפקחי מטווח, יאמצו מתודולוגיה של חשיבה תוצאתית וינחילו אותה לחניכי הקורס. ושוב! מפקח המטווח, בבואו לנהל מטווח ו/או לפקח על יורים - חשוב כי ישים לנגד עיניו את התוצאה אליה הוא רוצה להגיע, דהיינו: מקסימום אימון ואפס פגיעה בחיי אדם. כאמור, התוצאה הפונקציונאלית הזו של מקסימום אימון מול אפס פגיעות עומדת מנגד - ועל מפקח המטווח להשיג אותה. לא אחת אנו מגלים כי מתאמנים נפגעים במהלך אימון ירי במטווח, מאחר ובמשחק באש עסקינן הרי שהמרחק בין אדם שיורה לעבר מטרה לבין שאותו אדם ישכב על אלונקה באמבולנס נוסע וצופר הוא קטן  התוצאה מחייבת את מפקח המטווח לפעול דרך ששת מרכיביה ובעזרתם להביא למזעור מקסימלי של הסיכונים ששת התחומי התוצאה בחשיבה תוצאתית, כל תוצאה מורכבת משש פעולות: 

  • מו"פ- לימוד: המטווח, התחמושת ,כלי הנשק שמופעלים באימון, מגבלות ירי ועוד

  • תפעול- היכן מתקיים האימון? מה הציוד הנדרש?, האם קיים נוהל פינוי? האם קיים רכב פינוי? מהיכן ילקח ציוד עזר? כלי הנשק המועלים באימון, קיום ארגז כלים, מטרות איכותיות , מה סוגי כלי הנשק שמשתתפים באימון ?, מה היא סוג התחמושת? וכו''

  • כ"א- מיהו המדריך?, האם מנהל היחידה המתאמנת מגיע? האם מנהל המטווח יהיה נוכח במקום ?

  • שיווק- הוראות בטיחות כלליות , ספציפיות , צורת העברת ההוראות, היכן וכו"

  • פיננסים –מה הם המשאבים שעומדים לצורך האימון ?

  • ניהול וארגון- סדר ומשמעת , מי אומר מה? תנועת המתאמנים במטווח ועוד

שימו לב! מפקח המטווח חייב לנתח את ששת תחומי התוצאה ולבחור מכולן את התפוקה הכי חשובה בעיניו שבעצם בחירתה , כל שאר התפוקות יתקיימו. תפוקה זו תהווה עבורו בסיס ותהווה יעד מרכזי ראשוני בדרך לתפוקה הסופית: התוצאה המיוחלת: מקסימום אימון ואפס נפגעים מפקח מטווח שילמד לחשוב באופן תוצאתי יוכל להרקיע שחקים  ולהגיע לרמות הדרכה ואימון מדהימות, מרגשות ומשכרות. צאו לדרך מקסימום זה ....יצליח!!