קורסים והכשרות

קורס מפקחי מטווח קורס מדריכי ירי

 

רענון והשתלמות

רענון מפעילי מוקד ורמ"שים רענון מנהלי אבטחה

 

קורס קב"טים וחוקרים

למוסדות וארגונים לאנשים פרטיים

 

מנהלי אבטחה ורמ"שים

קורס מנהלי אבטחה קורס רמ"שים