קורס ראשי משמרות (רמ"שים) מונחה משטרת ישראל.

קורס ראשי משמרות (רמ"שים) מונחה משטרת ישראל.