קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל

מהות ומטרת הקורס: במסגרת תפקידו, על מנהל הביטחון לתכנן, לנהל ולפקד על מערכי אבטחה (בשגרה ובאירועי חירום) ולבצע פעולות פיקוח ובקרה על מנת לקיים מעטפת אבטחתית שתאפשר המשך תפקוד תחת איומי אירועי טרור ואירועים רב נפגעים. קורס מנהלי אבטחה מכשיר לתפקיד המאוד "רחב" ו"עמוק" של מנהל אבטחה במוסד / ארגון / מתקן, האחראי בשגרה ובחירום על אבטחת המתקן - יושביו והבאים בשעריו.

לחצו כאן