הכשרת צוותי חירום

הכשרת צוותי חירום

במסגרת הערכות למצבי חירום מכשירה מכללת קורפוס צוותי חירום למשימות בשגרה ובחירום. מכללת קורפוס עומדת לרשות הממונה על ההתגוננות ומסייעת לו בתכנון התגוננות האזרחית במפעל/מתקן, בהכנת נוהל חירום, בהקמת צוותי חירום והכשרתם, במתן המלצות וסיוע ברכישת הציוד המתאים, הכנת הוראות התנהגות בחירום לכלל עובדי ומבקרי המתקן, מוכנות לטיפול באירועים ועוד. ייעוד צוותי החירום הוא לסייע לעובדים בעת חירום במספר תחומים: מנטליים והתנהגותיים, הערכת מצב של כלל הנוכחים במתקן/מפעל, טיפול בעובדים הנמצאים במקלטים, סיוע לגורמי חילוץ והצלה חיצוניים חילוץ, טיפול ראשוני ודאגה לפצועים, התגברות על דליקות, יצירה ומסירת תמונת מצב עדכנית לגורמי חילוץ, סיוע בקבלת החלטות ובהערכת מצב, טיפול במצבי חירום שבהם מעורבים חמורים מסוכנים, בקרה וביקורת שגרתית על ציוד החירום.

יחד עם זאת אימון כלל העובדים יביא לפיתוח המודעות באשר להתנהגות במצבי חירום ולהגברת שיתוף הפעולה עם צוותי החירום. למכללת קורפוס יש את הידע הנצבר מאימון והכשרת עשרות צוותי חירום במפעלים, ארגונים ומשרדים ב- 15 השנים האחרונות.