המנהל כמאמן - סדנא ניהולית

המנהל כמאמן - סדנא ניהולית

העולם הניהולי - ארגוני העכשווי מאופיין באתגרים רב תחומיים כתוצאה מהתמורות הרבות שחלו בסביבה העסקית בשנים האחרונות. המנהל המודרני נדרש לתת מענה מיטבי למגוון רחב של מצבים ניהוליים בטווחי זמן קצרים, תוך ניהול מנהלים ועובדים שהופכים יותר ויותר מומחים בתחומם. כדי להתמודד היטב עם אתגרי הניהול, על המנהל להצטייד באופן מתמיד בכלי ניהול אפקטיביים שיעזרו לו להגיע לתוצאות שמצופות ממנו על ידי הארגון, תוך ניצול משאבים מרבי.ארגז הכלים של הקואצ'ינג הניהולי - ארגוני נותן מענה מדויק לצורך זה. הסדנא מיועדת לספק למנהל ארגז כלים שהוכיח את עצמו כאפקטיבי בשיפור תוצאות ניהוליות בחברות רבות בארה"ב ובמערב אירופה, הצלחה המתועדת במאמרים ומחקרים רבים.  
מטרות:

  • להביא את המנהל לרמת שליטה ומיומנות גבוהות בכלים אימוניים אשר יעזרו לו להגיע להישגים ניהוליים טובים יותר.
  • להקנות למנהל דרך חשיבה ממוקדת תוצאות.
  • בסיומה של הסדנא תגובש אסטרטגיה ניהולית אישית לכל מנהל וזאת לאחר שבמהלך הסדנא יסגל דרך חשיבה ממוקדת תוצאות, כמו גם הבנה ויישום ארגז הכלים האימוני בניהול.  

מסגרת הסדנא:

  • הסדנא היא בת 6 מפגשים, כל מפגש - 4 שעות אקדמיות.
  • המפגשים יכללו הרצאות, תרגולים, דיונים ומשימות ניהוליות בין המפגשים.
  • המפגשים ייערכו במכללת קורפוס או בארגון עצמו (במידה ויש תנאים מתאימים).
  • מספר משתתפים במפגש - 20 איש.