כתיבת תיקי שטח - פורמט משטרת ישראל

כתיבת תיקי שטח - פורמט משטרת ישראל

כתיבת תיקי שטח על פי הנחיות משטרת ישראלכלליתיק שטח למתקן, לצד פק"מ האבטחה, מהווים חומר עזר יסודי להכרה ושליטה במתקן מאובטח, לכח האחראי על האבטחה ולכוחות עזר הבאים לבצע פעולות חירום והצלה במתקן. מטרת הנוהל

  • הגדרת הדרישות הטכניות לביצוע יישומים מבצעיים בזמן אמת לכוחות מיוחדים במידת הצורך.
  • אמצעי מסייע לתכנון פק"מ אבטחה למתקן.
  • אמצעי המסייע להעברת נתונים מלאה בין אחראים על האבטחה במתקן מאובטח.
  • הגדרת כלל הנתונים הנדרשים בשפה טכנית, מקצועית ואחידה.

 למכללת קורפוס יש הניסיון והידע הנצבר לעריכה ולהגשת תיקי פק"מ לפי פורמט משטרת ישראל.