הרציונל בשיטת לימוד הירי בקורס מדריכי ירי - מכללת קורפוס

העובדה שאדם מחזיק אקדח ברישיון אינה תורמת בהכרח להגדלת ביטחונו, ביטחון משפחתו והסובבים אותו. במקרים רבים, בגלל חוסר ידע ומיומנות בתפעול הנשק ההיפך הוא הנכון, תאונות רבות אירעו בגלל חוסר ידע, זהירות, חוסר מודעות ושימוש לא נכון בנשק שנועד לנשיאה, להגנה עצמית ולמטרות אבטחה.

לחצו כאן