ביקורת מקלטים

ביקורת מקלטים

ביקורת מקלטים – התגוננות אזרחית בסיומה של מלחמת לבנון השנייה התברר כי מוכנות המרחבים המוגנים בעורף היתה חסרה. במשך כחודש ימים נאלצו שליש מתושבי המדינה לשהות במקלטים, מרבית שעות היממה. בעוד שהמקלטים הציבוריים היו מוכנים לשעת חירום וניתן היה לאכלסם באופן מיידי, הרי שהמקלטים הפרטיים בבתים משותפים, במפעלים, בבנייני משרדים, לא היו מוכנים והיו עמוסים בציוד של דיירי הבית והמשרדים, וזאת על אף שסעיף 14(א) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א - 1951, מטיל חובת פינוי מיטלטלין ממבנה המשמש מקלט. מאחר ולא נערכו ביקורת ובקרה שוטפות מטעם הרשות המקומית ו/או כל גורם מקצועי אחר על רמת תחזוקתם של המקלטים ומוכנותם - התגלו בהם ליקויים רבים. למשל, במשך שנים הצטבר בהם ציוד רב, דבר שמנע במלחמה האחרונה אכלוס מיידי של אנשים בזמן חירום. בנוסף, בחלק מהמקלטים לא היו חשמל, שירותים ו/או תנאים מינימליים אחרים הנחוצים לשהות ממושכת.מכללת קורפוס מבצעת ביקורת מקצועית ביותר במקלטים פרטיים, משרדיים ומפעליים, ומגישה דו"ח רשום הכולל את ממצאי הבדיקה. היה חכם - היה מוכן! 


אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם.
אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים.
ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם.

אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם. אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם.

אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה.