ביקורת מקלטים

ביקורת מקלטים – התגוננות אזרחית בסיומה של מלחמת לבנון השנייה התברר כי מוכנות המרחבים המוגנים בעורף היתה חסרה. במשך כחודש ימים נאלצו שליש מתושבי המדינה לשהות במקלטים, מרבית שעות היממה. בעוד שהמקלטים הציבוריים היו מוכנים לשעת חירום וניתן היה לאכלסם באופן מיידי, הרי שהמקלטים הפרטיים בבתים משותפים, במפעלים, בבנייני משרדים, לא היו מוכנים והיו עמוסים בציוד של דיירי הבית והמשרדים

לחצו כאן