תכנית חירום

תכנית חירום

תכנית תגובה ופעולה בשעת חירום - הצורך והפתרון  מתוך היכרות עם תקריות חירום עולה שבמקרים רבים ההיערכות למצבי חירום אינה מספקת. אנו מוצאים כי במקרים רבים בזמן תכנון הבניינים ובנייתם, הייתה התעלמות ו/או חוסר ידיעה בנוגע לתקלות אפשרויות. כמו כן, לא היו קיימים נהלי תגובה בחירום. במקומות אחרים, כאשר אנו מוצאים כי הייתה יוזמה של כתיבת נהלי תגובה ופעולה, לרוב תיקים אלו נמצאו מונחים על המדף ומעלים אבק. לצד המענה הראשוני והמיידי לאיומים על העובדים והמבקרים במתקן, יש לקבוע תכנית שתיתן מענה ותאפשר הצלת חיי אדם ומזעור הנזק לתשתיות. תכנית תגובה, שתהא יעילה ומקיפה, נגזרת מהערכת סיכונים בארגון, תוך התייחסות לאיומי הייחוס, דפ"אות יריב, ומצבי סכנה וחירום אפשריים - שמשפיעים על היבטים אנושיים, תשתיות והשלכות כלכליות. תכנית חירום טובה ומקיפה צריכה לתת מענה לאיומי הייחוס במצב חירום במתקן, והם מתחלקים לארבע קטגוריות:

  • אירועי פח"ע - התקפת מחבלים לצורך ביצוע הרג המוני או למטרות מיקוח, החדרת מחבל למרכז אוכלוסין, הנחת מטען בתחומי המתקן או מחוצה לו, ועוד.
  • אירועי בטיחות - שריפה, דליפת גז ופיצוץ וכו'.
  • אסונות טבע - רעידת אדמה, שיטפון, ועוד.
  • אירועי מלחמה - ירי תלול מסלול.

 הכנה של תכנית תגובה ופעולה למצבי חירום ויישומה במצבי חירום - עשויה להביא למזעור הפגיעה בתשתיות ואף לצמצום / מניעת פגיעה בציבור העובדים והמבקרים במתקן, ולמעבר לשלב השיקום באופן מהיר. ציבור העובדים סמוך ובטוח כי בשעת אמת, כאשר מרכיב אי הוודאות בהתרחשויות יהיה גדול, ניתן יהיה לסמוך על תכנית חירום מוכרת ומתורגלת.   תכנית חירום טובה ומקיפה למצבי החירום השונים מהווה: גורם מרגיע בעת שגרה גורם "מנצח" בשעת חירום.