תכנית חירום

תכנית תגובה ופעולה בשעת חירום - הצורך והפתרון מתוך היכרות עם תקריות חירום עולה שבמקרים רבים ההיערכות למצבי חירום אינה מספקת. אנו מוצאים כי במקרים רבים בזמן תכנון הבניינים ובנייתם, הייתה התעלמות ו/או חוסר ידיעה בנוגע לתקלות אפשרויות. כמו כן, לא היו קיימים נהלי תגובה בחירום. במקומות אחרים, כאשר אנו מוצאים כי הייתה יוזמה של כתיבת נהלי תגובה ופעולה, לרוב תיקים אלו נמצאו מונחים על המדף ומעלים אבק. לצד המענה הראשוני והמיידי לאיומים על העובדים והמבקרים במתקן

לחצו כאן